coach voor hoogsensitiviteit regio Haarlem

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van www.coachingkitchen.nl en de daarin opgenomen gegevens, geeft Coaching Kitchen geen garanties voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze gegevens. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze website. Coaching Kitchen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

Coaching Kitchen is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen. Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Coaching Kitchen is op generlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Coaching Kitchen verzamelt geen persoonlijke informatie tenzij door bezoekers specifiek en op vrijwillige basis verstrekt. Wanneer een bezoeker ons dergelijke persoonlijke informatie verstrekt, gebruiken wij die informatie uitsluitend voor het doel dat de betrokkene er mee beoogt. Uw gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld en zullen slechts aan derden worden verstrekt op grond van wettelijke verplichtingen, dan wel op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de betrokkene.

Copyrights

De gehele inhoud van www.coachingkitchen.nl, inclusief en niet gelimiteerd tot teksten, afbeeldingen, logo's, foto's, kleuren en ontwerpen, zijn beschermd door copyright, en andere beschermende rechten, van Coaching Kitchen en of van de relevante rechtshebbenden.

Een aantal gebruikte foto's op deze website zijn gemaakt door derden en te vinden op www.FlickR.com. Het gaat om de foto op de homepagina, op de pagina volwassenen, op alle subdiensten, de pagina referenties, op de pagina contact.

Het is niet toegestaan om zonder, uitdrukkelijk schriftelijke, voorafgaande toestemming van Coaching Kitchen de inhoud van deze website, of enig ander onderdeel van deze website, in welke vorm dan ook, te kopiƫren of te gebruiken.